BE THE BEST

บริษัท ยูเนียนเบลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กล้ารับประกันได้ว่าเราเป็นบริษัทเดียวที่มีทั้ง Belt conveyor และ Roller ตั้งอยู่ในศูนย์กลางโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ กว่า 25 ปีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสายพานทุกชนิด ระบบลำเลียงทุกประเภท สร้างสรรค์และออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกระบบ

โดดเด่นด้วยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพ ทีมงานขาย ทีมงานในการติดตั้ง แก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยการนำระบบ software เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการหลังการขาย จัดอบรมบุคลากร เพิ่มทักษะอย่างเข้มข้น เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษ industrial digital Transform

WHY CHOOSE US ?


ด้วยประสบการณ์ และการดำเนินการด้านระบบสายพานลำเลียงมากว่า 25 ปี
เราดำเนินการทำงานที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จึงครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนาน

เชี่ยวชาญ

เพราะเราคือ มืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในสายพานลำเลียง, ระบบสายพานลำเลียง และ ลูกกลิ้งลำเลียง ทั้งระบบ

รับผิดชอบ

อุ่นใจยิ่งด้วยระบบการบริการ ดูแล แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

รวดเร็ว ทันใจ

สินค้าพร้อม ทีมงานพร้อม เทคโนโลยีพร้อม สถานที่พร้อม

ซื่อสัตย์

ราคาที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม รับผิดชอบต่อความเสียหายของลูกค้าMILESTONE

2537
เริ่มก่อตั้งบริษัท ยูเนียนเบลท์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เริ่มก่อตั้งบริษัท ยูเนียนเบลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคุณ ชูศักดิ์ ธราพร เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทสายพานโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด2540
ขยายการผลิต Factory 1

ขยายสู่ Line การผลิตระบบ Conveyor และ Roller2550-2562
Factory 2

ขยายพื้นที่โรงงาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในาการทำงานให้กับพนักงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพของสินค้า เพิ่มกำลังการผลิต รองรับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าในอนาคต


LOOK BEYOND

บริษัท ยูเนียนเบลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้โปรแกรมเข้ามาบริหารจัดการด้านการผลิตและการจัดการบุคลากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบสายพานลำเลียงในทุกอุตสาหกรรมพร้อมกับขยายการผลิตให้เต็มรูปแบบ เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตและตอบสนองความต้องการของลูกค้า


STANDARD & CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015

ระบบการผลิต การบริการ และการบริหารจัดการองค์กรของ บริษัท ยูเนียนเบลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นั้นเกิดขึ้นและถูกดำเนินไปบนพื้นฐานของมาตรฐานการจัดการในระดับสากลที่ต่างได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วโลก