บริษัท ยูเนียนเบลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)Tel . (02) 312-2978-80


E-mail: sales6@unionbelt.co.th


Fax. (02) 312-2981, 759-4404

ที่อยู่บริษัท (โรงงาน 1)

149 หมู่ที่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 
ที่อยู่บริษัท (โรงงาน 2)

149/1 หมู่ 21 ถนน บางพลี-ตำหรุ ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ เมือง สมุทรปราการ 10540

 

เยี่ยมชมโรงงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : (02) 312-2978-80