สายพานลำเลียง

2LR 5 -8r N65 (side2)

  • PVC 2.8 mm Blue color
  • Temperature Min -10 C / Max 110 C
  • Min Pulley 40 mm
  • Force Elongation at 1% 10 N/mm
  • FDA Approved, Diamond bottom
  • Diamond pattern