กว่า 30 ปีที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานด้านระบบ
สายพานลำเลียงต่างๆ ทำให้เกิดเป็นงานที่น่าภาคภูมิใจ

Food


Auto Parts


Electronic


Other

บริษัทยูเนียนเบลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รู้สึกภูมิใจที่ได้รับโอกาสให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ออกแบบ และติดตั้งระบบสายพานลำเลียงให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย ซึ่งเราพร้อมสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จในธุรกิจให้แก่ลูกค้าของเราต่อไปในอนาคต