เพื่อการผลิตระบบสายพานลำเลียงที่มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานในระดับสากล


บริษัท ยูเนียนเบลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงให้ความสำคัญกับการเลือกใช้เทคโนโลยีตลอดจนเครื่องจักรในการผลิต
โดยนวัตกรรมที่ถูกนำมาใช้ภายในองค์กรของเรานั้นได้ทำการนำเข้ามาจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง
Aero Press Machine
เครื่องต่อสายพานของบริษัท Flexco ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในระดับโลกในการผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมสายพาน สามารถใช้ต่อหน้างานลูกค้าได้และมีความรวดเร็วในการต่อสายพาน ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที เรามี 3 ขนาด ตั้งแต่หน้ากว้าง 300, 600, และ 1200 มม
Guide and Sidewall Welding Machine
เครื่องติดไกด์ ติด sidewall จากประเทศ ฮอลแลนด์ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงได้รับการยอมรับในระดับโลก
High-Frequency Cleat Welding Machine
เครื่องติดบั้งโดยใช้คลื่นความถี่สูงในการนำความร้อน ซึ่งทำให้การติดบั้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาการทำงาน อีกทั้งทำให้การติดบั้งบนสายพานมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
Finger Punching Machine
เครื่องสับฟันปลาเพื่อเตรียมรอยต่อสายพาน ให้เป็น finger joint โดยเครื่องนี้เป็นระบบ Semi-auto ซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น แรงอัดในการตัดสายพานสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

CNC

คุณสมบัติและประโยชน์ เครื่องกลึง CNC มีการทำงานแบบอัตฺโนมัติ ทำให้ลดความวุ่นวาย และลดความเหนื่อยล้าของผู้ควบคุมเครื่องจักรในระหว่างการทำงานของเครื่องจักรและยังป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากคนในการผลิต สามารถกำหนดระยะเวลาในการผลิตงานแต่ละชิ้นงานได้

เครื่องตัดแผ่น CNC laser

คุณสมบัติ แและประโยชน์ เครื่องจักรCNC เป็นเครื่องจักรที่ทำงานอย่างอัตโนมัติสามารถผลิตชิ้นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือรูปทรงบ่อยๆได้ดีเพราะสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆโดยตรงที่โปรแกรม ดังนั้นจึงเหมาะกับการผลิตชิ้นงานต้นแบบ(Prototype) ในขณะที่ระบบซีเอ็นซี (CNC) มีซอฟต์แวร์การออกแบบ ต่างๆมากมาย จึงมีแนวคิดที่จะนำระบบซีเอ็นซี มาใช้ร่วมกับการตัดพลาสม่าซึ่งพิสูจน์ได้ว่าช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณในการทำงาน ขณะที่เพิ่มความแม่นยำ และ ชิ้นงานมีความเหมือนกันทุกชิ้น ทำให้มีการนำ เครื่องตัดพลาสม่าซีเอ็นซี ( Plasma Cutting CNC Machine )ของการตัดโลหะ

เครื่องตัดท่อและเพลา
คุณสมบัติ และประโยชน์ เครื่องจักรนี้ พัฒนามาเพื่อลดระยะเวลาการตัดแบบเดิม โดยการตัดจะเป็นระบบอัตฺโนมัติกำหนดความยาวไว้ เครื่องจะตัดท่อจนหมดเส้น และมีค่าความแม่นยำในการตัดสูง ขอบของท่อที่ตัดมีความสวยงามสามารถนำไปกระบวนการผลิตต่อไปได้เลย
เครื่องอัด Roller
เครื่องอัดลูกกลิ้ง มีความจำเป็นอย่างมากในการผลิตลูกกลิ้งเพื่อใช้ในการย้ำปลายท่อเข้ากับ Housing ทั้ง 2 ด้าน เพื่อกำหนดความยืดหยุ่นของการยึดตัวของวัสดุ 2 ชนิดเข้าด้วยกัน